Blog Widget by LinkWithin

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Αλέξης Τσίπρας: Θέλω να μάθω πόσο κόστισαν οι Ολυμπιακοί του 2004

 
Το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Nα κατατεθούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα που αφορούν σε κάθε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα καθώς και το αποτέλεσμα του διαχειρστικού ελέγχου στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων ζήτησε με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.
Ο κ. Τσίπρας, μαζί με τους βουλευτές Παναγιώτη Κουρουμπλή, Παναγιώτη Λαφαζάνη και Δημήτρη Παπαδημούλη απευθύνουν 11 συγκεκριμένα ερωτήματα προς τα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης -Μεταφορών, Παιδείας και Τουρισμού ενώ παράλληλα ζητούν την κατάθεση 13 συγκεκριμένων εγγράφων.
Σύμφωνα με την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ «είναι πλέον κοινή πίστη όλων των Ελλήνων, μετά την επιβολή του ΔΝΤ και των Μνημονίων, ότι τα ιλιγγιώδη ποσά τα οποία δαπανήθηκαν για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, έχουν σχέση με την εκτόξευση του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος της χώρας.»
Επισημαίνεται μάλιστα ότι «το Νοέμβριο του 2004, στην παρουσίαση του απολογισμού της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» στην κυβερνητική επιτροπή, ο τότε υπουργός Οικονομικών Αλογοσκούφης και η αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Φάνη Πάλλη -Πετραλιά (υπουργός Πολιτισμού ήταν ο τότε πρωθυπουργός  Κ΄ψστας Καραμανλής) ισχυρίστηκαν ότι το τελικό κόστος τους ανήλθε στα 8,95 δισ. ευρώ. Ποσό στο οποίο συμπεριλαμβανόταν τα κονδύλια που δαπανήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και ΠΔΕ) για τα έργα και την προετοιμασία των αγώνων (7,2δισ.ευρώ) -χωρίς να αναφερθούν τα συγκεκριμένα έργα- και για τις δαπάνες της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» (1,75 δισ. ευρώ). Στο ποσό αυτό σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις της εποχής, δεν συμπεριλαμβανόταν το κόστος κατασκευής των έργων που ολοκληρώθηκαν ή επισπεύθηκαν, λόγω των αγώνων αλλά ήταν προγραμματισμένα να υλοποιηθούν (αεροδρόμιο, αττική οδός, τραμ).»
Τέλος, αναφέρεται το θέμα της εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των Ολυμπιακών έργων και το ότι κατά το σχεδιασμό τους, δεν είχε προβλεφθεί η μελλοντική και μόνιμη χρήση τους αν και είχαν εκπονηθεί και κατατεθεί σχετικές μελέτες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Ειδικότερα, οι αρμόδιοι υπουργοί ερωτώνται:
 1. Το κράτος είναι σε θέση να γνωρίζει το συνολικό κόστος των ολυμπιακών αγώνων του 2004 από την προετοιμασία τους το 1998 μέχρι και την εκκαθάρισή τους το 2004 (ως προς το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αθλητικό και το συνολικό κόστος των έργων υποδομής);
 2. Ποιο είναι το ύψος της γραμμένης πίστωσης, προϋπολογιστικά και απολογιστικά ανά έτος, στον ειδικό φορέα και κωδικό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού από τον οποίο επιχορηγούνταν οι Ολυμπιακοί αγώνες από το 1998 μέχρι το 2001; Ποιες κατηγορίες δαπανών κάλυπταν οι επιχορηγήσεις;
 3. Δόθηκαν επιχορηγήσεις από τον ΟΠΑΠ ή άλλον φορέα του δημοσίου και σε ποιο ύψος ανήλθαν ανά έτος;
 4. Απολογιστικά ποια ήταν τα έσοδα της οργανωτικής επιτροπής «Αθήνα 2004»; (τηλεοπτικά δικαιώματα, πώληση εισιτηρίων, χορηγίες, εμπορία ολυμπιακών προϊόντων κ.λπ.)
 5. Ποιο το ύψος του τελικού ποσού που αποδόθηκε στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) από πωλήσεις εισιτηρίων, προϊόντων κλπ, σύμφωνα με την σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ ΔΟΕ και ελληνικού κράτους;
 6. Πόσες και ποιες αδειοδοτήσεις Ολυμπιακών εγκαταστάσεων έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής αξιοποίησης και από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών;
 7. Ποιο είναι το κόστος φύλαξης των Ολυμπιακών ακινήτων και από ποιόν φορέα καταβάλλεται η δαπάνη;
 8. Ποιος ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός και ποιο το τελικό κόστος κατασκευής κάθε ολυμπιακού έργου ξεχωριστά και πόσο αποτιμάται σήμερα;
 9. Πόσες ελεγκτικές επιτροπές έχουν ορισθεί και με ποιες αποφάσεις;
 10. Πόσοι διαχειριστικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί είτε από ορκωτούς λογιστές είτε από ελεγκτικές εταιρείες και με ποιες αποφάσεις;
 11. Ποια ήταν η δαπάνη για κάθε απόφαση ορισμού ελεγκτικής επιτροπής, εταιρείας, ή ορκωτών λογιστών και τίνος φορέα τον προϋπολογισμό επιβάρυνε;
Επίσης ζητούνται τα εξής έγγραφα:
 1. Αποφάσεις επιχορήγησης των ολυμπιακών αγώνων 2004 του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1998 μέχρι 2001
 2. Προϋπολογισμοί και απολογισμοί της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών αγώνων από 2001 έως και 2004 και της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης από το 2005 μέχρι σήμερα, ως ειδικών φορέων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (21-620).
 3. Προϋπολογισμοί, απολογισμοί και ισολογισμοί της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004» από το 1998
 4. Φάκελος που κατατέθηκε στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (με τα πλήρη στοιχεία προϋπολογισμού των έργων και της προετοιμασίας)
 5. Η συμφωνία που είχε υπογραφεί μεταξύ ελληνικού κράτους και ΔΟΕ.
 6. Αρχικός και τελικός προϋπολογισμός και απολογισμός κάθε έργου υποδομής ξεχωριστά.
 7. Πλήρης φάκελος για κάθε ολυμπιακή εγκατάσταση που αδειοδοτήθηκε για οποιαδήποτε χρήση (αποφάσεις αδειοδότησης, γενική άδεια, εξειδικευμένη άδεια, σύμβαση και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και ιδιαίτερα ως προς τα έσοδα που αποφέρουν στο ελληνικό δημόσιο).
 8. Μελέτες που εκπονήθηκαν πριν από το 2004 από επιστημονικές ομάδες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την μετά ολυμπιακή αξιοποίηση των ακινήτων.
 9. Πλήρης φάκελος του προγράμματος «Ελλάδα 2004» (εισηγητική και απολογιστική έκθεση, τεχνικά δελτία και κάθε σχετικό οικονομικό στοιχείο)
 10. Κάθε σχετική απόφαση με την οποία οριζόταν διαχειριστικός έλεγχος ή ελεγκτική επιτροπή καθώς και οι αποφάσεις με τις οποίες οριζόταν το κόστος των παραπάνω.
 11. Πορίσματα όλων των διαχειριστικών ελέγχων (επιτροπών, εταιρειών, ορκωτών λογιστών)
 12. Πόρισμα Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 13. Έκθεση ελέγχου 2005 που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου