Blog Widget by LinkWithin

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τον Σύλλογο Αυτοδυτών Σάμου


«Αναζητείται ο  ιδιοκτήτης της μπαταρίας BOSCH Heavy Duty, σειριακός αριθμός 3165141076295, βάρους 50 κιλών. Τη μπαταρία  τη βρήκαμε σε βάθος 38 μέτρων στο
ακρωτήριο Πράσσο, να χρησιμεύει ως άγκυρα σε παλαιό βυθισμένο πια μπουκάλι χλωρίνης - καλάρι, με σχοινί 40 μέτρων. Παρακαλείτε θερμά να έρθεi να παραλάβεi τον ιδιοκατασκευασμένο εξοπλισμό του, τον οποίο ανασύραμε σήμερα, μόνο με το αρχικό τιμολόγιο αγοράς του ως απόδειξη ανευθυνότητας προς τα παιδιά και τα εγγόνια του, πριν την στείλουμε για ανακύκλωση. Αξιοσημείωτο ήταν ότι 3 από τα 6 πώματα της μπαταρίας  ήταν σπασμένα , με αποτέλεσμα να χύνεται ο καρκινογόνος ηλεκτρολύτης στο θαλάσσιο περιβάλλον.»

Στις 29 Σεπ 2011 ο Αλέξανδρος Μαλαγάρης , πρόεδρος του Συλλόγου Αυτοδυτών Σάμου και ο εκπαιδευτής καταδύσεων Αγαμέμνων Αγγελετόπουλος , εκτέλεσαν 3 καταδύσεις σε βάθη 40μ, 20μ και 3 μ αντίστοιχα για την ανέλκυση απο τον βυθό 3 μπαταριών,  από πλωτά μέσα , που είχαν πετάξει κάποιοι συμπολίτες μας. Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να δείτε την προσπάθειά μας , για καθαρό περιβάλλον.....

ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ , ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ, ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ο υδράργυρος, ο μόλυβδος και το κάδμιο έχουν καθοριστεί ως οι πλέον επικίνδυνες ουσίες στα απόβλητα των μπαταριών με την απόφαση 2000/532/EΚ. Ωστόσο, και άλλα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, όπως ο ψευδάργυρος, ο χαλκός και το μαγγάνιο, το λίθιο και το νικέλιο συνιστούν κίνδυνο για το περιβάλλον. Στην περίπτωση της αποτέφρωσης, τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες συμβάλλουν στις εκπομπές τοξινών και βαρέων μετάλλων στην ατμόσφαιρα και ρυπαίνουν τα υπολείμματα αποτέφρωσης. Στην περίπτωση της ταφής των μπαταριών, τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετίζονται με ενδεχόμενες απορρίψεις απόπλυσης στο περιβάλλον. Αντίθετα, σε επίπεδο διαχείρισης πόρων, οι μπαταρίες θεωρούνται πολύτιμη πηγή δευτερογενών πρώτων υλών. Θα μπορούσαν να ανακτηθούν πολύτιμα μέταλλα, όπως το νικέλιο, το κοβάλτιο και ο άργυρος εάν οι μπαταρίες δεν κατέληγαν σε ταφή ή αποτέφρωση. Αν κατανοήσετε την επιβάρυνση που προκαλείται στο περιβάλλον με την αλόγιστη απόρριψη των μπαταριών και τις συνέπειες για τα παιδιά μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα φροντίσετε για την σωστή διαχείριση των μπαταριών-αποβλήτων, παραδίδοντάς τις παλιές σας μπαταρίες στα σημεία συλλογής.

Η περιβαλλοντική ρύπανση, που προκαλούν οι συσσωρευτές, αρχίζει από την στιγμή που αφήνονται από τους κατόχους τους, σε σημεία  όπως κατά μήκος των οδών, στα χωράφια, στις ακρογιαλιές κ.ά.
Κατά συνέπεια η περιβαλλοντικά ασφαλής συλλογή και η επεξεργασία των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα επιτρέψουν μια μείωση κατά 75% των επικίνδυνων αποβλήτων, από την  εγκατάλειψής τους στο περιβάλλον.
Επίσης η ανακύκλωση των συσσωρευτών προσφέρει  εξοικονόμηση ενέργειας, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ισοδύναμου πρωτογενούς μολύβδου, κατά 70%.
Κατά την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών ένα ποσοστό κατά βάρος 70 - 75% ανακυκλώνεται ενώ μια ποσότητα 20 - 25% αποτελούν τα επικίνδυνα και μη, απόβλητα της επεξεργασίας των συσσωρευτών μολύβδου - οξέως.
Για όλους αυτούς τους λόγους το 1991 απαγορεύθηκε η χρήση ενώσεων μολύβδου στα καύσιμα λειτουργίας των οχημάτων, που ανά λίτρο βενζίνης ήταν περίπου 2 γραμμάρια

Μόλυβδος
O μόλυβδος (Pd), πάνω από ορισμένη συγκέντρωση, είναι τοξικός για τον άνθρωπο. Η συνεχής ή οξεία υπερβολική έκθεση στον μόλυβδο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και σωρευτικά προβλήματα υγείας. Ο μόλυβδος επηρεάζει τα βασικά όργανα καθώς επίσης και το κεντρικό νευρικό και κυκλοφοριακό σύστημα.
Η έκθεση στο μόλυβδο είναι πολύ σοβαρή για τα μικρά παιδιά επειδή τα τελευταία απορροφούν τον μόλυβδο ευκολότερα από τους ενήλικες και είναι πιο ευαίσθητα στις επιβλαβείς συνέπειες του. Κατά τη διάρκεια της κύησης, ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο, ο μόλυβδος μπορεί να διαπεράσει τον πλακούντα και να επηρεάσει το έμβρυο.
Ο μόλυβδος, λόγω ακριβώς της μη ορθής διαχείρισής του, έχει αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της θαλάσσιας ζωής, και στην τοξικότητα των ιχθύων.
Βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, οι ενώσεις μολύβδου γενικώς ταξινομούνται ως:
Repr. Cat.1, R61 - Ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 11/ .Πιθανή βλάβη σε αγέννητα παιδιά.
Repr. Cat. 3, R62 - Πιθανή βλάβη σε αγέννητα παιδιά 32 / Πιθανός κίνδυνος μειωμένης γονιμότητας.
Xn R20/22 - Επιβλαβείς σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης.
R33 - Κίνδυνος σωρευτικών επιπτώσεων.
N R50-53 - Επικίνδυνες για το περιβάλλον / Πολύ τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Σύσταση
Ενας συσσωρευτής  εκτός συστήματος ανακύκλωσης είναι  :
100% απόβλητο (μέσο βάρος 13kg)
20% κ.β. είναι ηλεκτρολύτης ελεύθερος = 2,6 kg
7% κ.β. είναι ηλεκτρολύτης εμποτισμένος = 0,91kg
10% κ.β. είναι πλαστικά υλικά = 1,3 kg
Ενας συσσωρευτής κατά την ανακύκλωσή του παράγει 25% κ.β απόβλητα που αντιστοιχούν σε 3,25kg, από τα οποία :
80% κ.β της παραπάνω  (3,25 Kg) είναι επικίνδυνα απόβλητα = 2,2 kg σκωρίες μολύβδου
20% κ.β. πλαστικά υλικά = 0,65 kg

Επιπτώσεις
Το θειικό οξύ που περιέχεται σε ένα συσσωρευτή Μολύβδου προκαλεί αλλοίωση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Η επίδραση του στην αμφίβια ζωή είναι άμεση με πρόκληση θανάτου στα ψάρια και σε κάθε άλλου είδους ζωή.
Ο βαθμός επίδρασης εξαρτάται από την συγκέντρωση σε θειικό οξύ  που σημειώνεται στο υδάτινο περιβάλλον, η συγκέντρωση του θεϊκού οξέως % κ.β. στον ηλεκτρολύτη των συσσωρευτών είναι της τάξης 12 - 25%
Η διάχυση του θειικού οξέως περιλαμβάνεται στις ουσίες που στην Aμερική περιλαμβάνονται στο Emergency Planning And Community Right - to - Know Act για διαχύσεις πάνω από 0,45kg στο περιβάλλον πρέπει να ανακοινώνονται ετησίως και περιλαμβάνονται στις τοξικές εκπομπές (ΤRI).
Τιμές για την κατηγοριοποίηση των υπόγειων υδάτινων όγκων
Κατηγορία 1 (μηδενική επίδραση στο άνθρωπο) <25mg/l
Κατηγορία 2-3                                                      <250 mg/l
Κατηγορία 4 (σημαντική επίδραση στον άνθρωπο) >250mg/l
Με σημείο αναφοράς τις παραπάνω τιμές είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε την δυνατή περιβαλλοντική επίδραση του όξινου ηλεκτρολύτη στην ποιότητα των υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση :
Το θειικό οξύ που περιέχεται στον ηλεκτρολύτη ενός χρησιμοποιημένου συσσωρευτή μπορεί να μολύνει περί τα  1200 λίτρα υπογείων πόσιμων υδάτων,  πλέον των ορίων της μέγιστης συγκέντρωσης που είναι αποδεκτή.
Το θειικό οξύ που περιέχεται ως ελεύθερο σε όλους τους συσσωρευτές που συγκεντρώνονται ετησίως στην Ελλάδα, μπορεί να δηλητηριάσει περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, υπογείων πόσιμων υδάτων, εκτός των ορίων της μέγιστης αποδεκτής συγκέντρωσης


Κάδμιο
Το Κάδμιο (Cd) είναι τοξική και καρκινογόνος ουσία. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Ερευνα για τον Καρκίνο θεωρεί το Cd γνωστό καρκινογόνο για τον άνθρωπο.
Επιδημιολογικές μελέτες για τους εργαζόμενους που εκτίθενται στο Cd δείχνουν μεγάλο αριθμό καρκίνου των πνευμόνων. Το κυριότερο μη καρκινικό τελικό σημείο ανησυχίας είναι βλάβη στους νεφρούς. Επίσης, σε υψηλό επίπεδο έκθεσης παρατηρήθηκαν διαταραχές στα οστά και αιματολογικές διαταραχές. Ευρύτερο φάσμα τοξικότητας των οργάνων αποδείχτηκε στα ζώα.
Βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, οι ενώσεις καδμίου γενικώς ταξινομούνται ως:
XnR20/21/22 - Επιβλαβείς σε περίπτωση εισπνοής, επαφής με το δέρμα ή κατάποσης
NR50-53 - Πολύ τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού 793/93/ΕΟΚ, προτείνεται η ακόλουθη ταξινόμηση του καδμίου και του οξειδίου του καδμίου για την 29η ΠΤΠ της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.
TR48/23/25 - Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης μέσω εισπνοής και σε περίπτωση κατάποσης.
CT+R26 - Πολύ τοξικό σε περίπτωση εισπνοής
Carc Cat. Κατ. 2, R45 - καρκινογόνος ουσία της κατηγορίας 2 «Ουσία που πρέπει να θεωρείται καρκινογόνος για τον άνθρωπο»
Muta. Cat. 3, R68 - Μεταλλαξιογόνος ουσία της κατηγορίας 3 «Ουσία που προκαλεί ανησυχία για πιθανά μεταλλαξιογόνα αποτελέσματα» / Πιθανός κίνδυνος μη αναστρέψιμων αποτελεσμάτων.
Repr. Cat. R62-63 - Ουσία τοξική για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 3 «Ουσία που προκαλεί τοξικότητα της ανάπτυξης στον άνθρωπο και προκαλεί ανησυχία λόγω πιθανών τοξικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη» / Πιθανός κίνδυνος μειωμένης γονιμότητας και πιθανή βλάβη σε αγέννητα παιδιά
N R50-53 - Επικίνδυνο για το περιβάλλον / Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Προκαλεί δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
. Δελτία δεδομένων ασφαλείας (εάν υπάρχουν) και γενικά πληροφορίες σχετικά με τις δυσμενείς επιδράσεις των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και νικελίου - καδμίου στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τις πρώτες βοήθειες και τα μέσα προστασίας
Η διάχυση των παραπάνω υλικών στο περιβάλλον και ειδικότερα ο μόλυβδος και οι ενώσεις του, το υδροξείδιο του καδμίου και ο ηλεκτρολύτης (διάλυμα θειικού οξέως) προκαλούν σημαντικότατες επιδράσεις στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον.
Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και ερεθιστικό, προκαλώντας ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια, στην αναπνευστική οδό και στο πεπτικό, εάν η έκθεση σε περιβάλλον με αυξημένη συγκέντρωση θειικού οξέως έχει μακρά διάρκεια.
Η επαφή με το δέρμα προκαλεί εγκαύματα, των οποίων ο βαθμός τους εξαρτάται από την συγκέντρωση σε θειικό οξύ του διαλύματος και την διάρκεια έκθεσης σε αυτό. Εκτεταμένα εγκαύματα μπορούν να αποβούν θανατηφόρα.
Οι υψηλές συγκεντρώσεις σε ατμούς, του θειικού οξέως μπορούν να προκαλέσουν τα παραπάνω φαινόμενα.
Δράσεις καρκινογέννησης
Σύμφωνα με την διεθνή  εταιρεία για την έρευνα του καρκίνου (IARC) υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η παρατεταμένη έκθεση σε συγκεντρώσεις θειικού οξέως σε ομίχλη ή αεροζόλ (σε περιβάλλοντα εργασίας) είναι καρκινογενής για τον άνθρωπο.
Περιβαλλοντικές επιδράσεις
Το θειικό οξύ προκαλεί αλλοίωση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Η επίδραση του στην αμφίβια ζωή είναι άμεση με πρόκληση θανάτου στα ψάρια και σε κάθε άλλου είδους ζωή.

Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν ληφθεί από τον ιστότοπο  sydesys.gr

samiakignomi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου